خانه / فرم قوانین و مقررات

فرم قوانین و مقررات

در این فرم با استفاده از عنصر محل امضاء، کاربر ابتدا قوانین را مطالعه کرده و برای تائید آن امضاء خود را برای ما ارسال می کنند. همچنین برای افزایش امنیت سایت از عنصر reCaptcha استفاده شده است.

در حال بارگیری