خانه / آزمون با تایمر

آزمون با تایمر

در فرم زیر از سیستم نمایش فرم به روش چند صفحه ای به همراه نمایش زبانه پیشرفت، همچنین از سیستم آزمون ساز استفاده شده که مشخص می کند برای هر جواب درست چند امتیاز و برای هر جواب غلط چقدر امتیاز منفی باید در نظر گرفته بشه و همچنین از تایمر زمان برای اینکه هر سوال چقدر زمان دارد و بعد از گذشتن زمان به صفحه بعدی می رود در این فرم به کار برده شده است.

در حال بارگیری