خانه / فرم آزمون با تایمر معکوس

فرم آزمون با تایمر معکوس

در این فرم از سیستم تایمر زمان معکوس استفاده شده است. به این صورت که بعد از اتمام زمان دیگر اجازه ارسال جواب وجود ندارد و فرم ارسال می شود.

در حال بارگیری